Kan du søke om forbrukslån?

Ulike banker har ulike kriterier knyttet til lånetaker. Disse knyttes til alder, inntekt, eksisterende gjeld og kredittscore. Selv om det ikke er noen garanti for at banken vil innvilge lånet kan alle over 18 år søke om forbrukslån i Norge.

Kriterier for å få innvilget forbrukslån

Et universelt krav som går igjen er aldersgrensen. For å kunne ta opp lån i Norge må du være minst 18 år. Andre kriterier knytter seg til

 • Årlig inntekt som møter bankens inntektskrav
 • Gjeld kan ikke overstige fem ganger årsinntekten
 • Du må ha norsk bostedsadresse og være bosatt i Norge
 • Være registrert i folkeregisteret
 • Eller ha bodd i og skattet til Norge de siste tre årene

Inntekt

Når det kommer til årlig inntekt og forbrukslån vil kriteriene variere stort mellom de ulike bankene. Mens noen krever at du har minst 200 000 kroner i årlig inntekt har andre ingen krav til inntekt. Du vil derimot ikke kunne få innvilget lån uten inntekt. Har du ikke inntekt har du ikke betjeningsevne og lånet vil bli avslått.

I tillegg må du være oppmerksom på at du kun kan låne fem ganger din årlige inntekt. Og du må kunne håndtere en renteoppgang på 5 %. Så selv om du har 350 000 kroner i årlig inntekt kan du oppleve å få avslag på søknad om lån på 100 000 kroner.

Eksisterende gjeld

Har du gjeld fra før blir det vanskeligere å få innvilget et nytt forbrukslån. Tjener du 350 000 kroner i året kan du ha maksimalt 1,75 millioner i lån. Har du studielån, billån og kreditt fra før nærmer du deg raskt grensen. Når bankene regner på hvor mye gjeld du har inkluderes alle former for gjeld. Både lån med og uten sikkerhet. Har du innvilget kreditt som står ubrukt regnes denne også som gjeld.

Tilknytning til Norge

Dette får du automatisk om du er født i Norge. Da registreres du automatisk i folkeregisteret. Er du ikke født i Norge kan du bli medlem gjennom bosted og statsborgerskap. Har du bodd og arbeidet i Norge de siste tre årene regnes du som tilknyttet landet. Du kan da søke om og få innvilget søknad om lån.

Hva er forbrukslån

Kort forklart er forbrukslån et fleksibelt lån uten krav til sikkerhet. Du som låntaker står fritt til å velge lånebeløp og nedbetalingstid innenfor gitte rammer. I tillegg kan du bruke lånet etter ditt behov.

Populære bruksområder er

 • Refinansiering av gjeld
 • Kjøpe nye hvite- og brunevarer eller møbler
 • Egenkapital ved kjøp av bolig
 • Oppussing av hus eller hytte
 • Dekke uforutsette utgifter
 • Betale for en ferie eller reise

Høye renter

Siden banken ikke stiller noen krav til sikkerhet ber de om høyere rente. Dette kompenserer for den manglende sikkerheten. Siden rentene er såpass høye regnes forbrukslånet som et dyrt lån. Det anbefales derfor at du bruker lånet til noe som gir verdi.

Hvordan søke om forbrukslån

Når det kommer til søknad om lån kan dette gjøres på forskjellige måter. Du kan søke om forbrukslån gjennom en lånemegler eller låneportal. Informasjonen du må oppgi er den samme uavhengig av metode. Og prosessen med å søke om og få innvilget lån er tilnærmet lik.

Lånemegler

En lånemegler tar imot og sender lånesøknader til alle sine samarbeidspartnere. Hvor mange banker dette tilsvarer varierer fra megler til megler. Noen samarbeider kun med fem forskjellige banker. Andre igjen med over tyve stykker.

Fordelen med å søke om lån gjennom en megler er økte muligheter og tar kortere tid. Du fyller inn kun en søknad som sendes videre til flere. Dette sparer deg for mye tid. Alle bankene behandler søknaden i løpet av 24 timer og svaret blir sent til megleren. Når du har alle lånetilbudene på samme sted blir det enklere å sammenligne ulike lånetilbud. Samt at når flere banker vurderer lånesøknaden øker du sjansene dine for å få innvilget lånet.

Låneportal

En låneportal håndterer ikke lånesøknaden. Her får du en oversikt over ulike lånetilbud basert på ønsket lånebeløp og alder. Eventuelt også ønsket nedbetalingstid. Det gjør det enkelt å sammenligne tilbud før du søker om lån. Men husk at dette kun er et estimat, og ikke hva lånet faktisk vil koste.

Finner du et eller flere aktuelle lånetilbud hos låneportalen kan du enkelt klikke deg videre til selve søknaden. Er det flere lånetilbud som er aktuelle må du søke på hver enkelt.

Søknad og innvilgelse av lån

Selv om du kan søke om lån når du blir 18 år er det ingen garanti for at lånet blir innvilget. Det samme gjelde om du er over 60 år. Bankene har egne krav til alder, både øvre og nedre alder. Så selv om du møter kriteriene for å søke om lån betyr ikke dette at du får lån. Flere banker i Norge har en aldersgrense på 23 år når det kommer til forbrukslån. Det ligger også krav om inntekt som gjerne ligger noe høyere enn hva en student eller lærling kan forvente å tjene. Men du kan søke om forbrukslån så snart du møter de nasjonale kriteriene.