Forbrukslån i Norge – hva er en kredittsjekk?

Usikrede lån stiller ikke mange krav. I motsetning til lån med sikkerhet stiller du ikke med pant i eiendeler som hus eller bil. Lånet er heller ikke bundet til et spesielt formål, slik som huslån. Med et slikt lån står du dermed fritt til å bruke hele lånesummen til det du ønsker. Uten pant setter banken eller lånforetaket seg derimot i en posisjon med høyere risiko. I denne artikkelen skal vi forklare hva en kredittsjekk er, og hvordan du kan forberede deg.

Kredittsjekk

Ved å låne ut penger uten sikkerhet setter bankene og finansforetakene seg i en økonomisk usikker situasjon. Dette vil si at de må ta grep for å ikke tape hele beløpet dersom lånet skulle misligholdes. Dette kan de for eksempel vurdere ved å undersøke din betalingshistorikk på tidligere lån. Med en god økonomisk historikk, kan aktørene med sikkerhet vite at du er i stand til å betjene nye lån. Med et økonomisk rulleblad med flere inkassovarsler og betalingsanmerkninger blir situasjonen svært annerledes.

  • Usikrede lån er en potensiell risiko for banken
  • Denne typen lån har høyere renter
  • Banken er nødt til å sikre seg om du kan betale tilbake

Når banken undersøker din økonomiske historie kalles det en kredittsjekk. Denne skjer automatisk når du sender inn en søknad om et lån. Du vil bli varslet om at noen gjennomfører en kredittsjekk på deg. Dersom du består kredittsjekken vil lånesøknaden som oftest bli godtatt. Stryker du på denne sjekken blir din søknad derimot avslått. I Norge finnes det ikke banker eller lånforetak som innvilger forbrukslån til nordmenn med aktive betalingsanmerkninger. Er du usikker på din situasjon, kan du selv gjennomføre en kredittsjekk.

Lånevilkår for lån uten sikkerhet

Kredittsjekken er den viktigste faktoren for alle søknader om lån uten sikkerhet. Dette er også den viktigste faktoren banken bruker for å sikre seg at du betaler lånet som avtalt. Det finnes likevel en rekke andre regler i de fleste banker og foretak. Først og fremst er du nødt til å være myndig, men aldersgrensen kan strekke seg opp til 25 år. Du er også nødt til å være norsk statsborger, samt ha bostedsadresse i Norge. De fleste stiller også krav om minsteinntekt.

  • Betalingsanmerkninger gir automatisk avslag
  • Aldersgrense mellom 18 og 25 år
  • Krav om fast inntekt, gjerne over en bestemt grense

Hva er et inkassovarsel

Mange nordmenn som søker om forbrukslån har allerede ett eller flere eksisterende lån. Dersom du har fått en nedbetaling i posten du ikke betaler ned innen fristen vil du ofte få et inkassovarsel i posten. Dette er for å minne deg på betalingen. Et gebyr på tapt innbetaling vil forekomme 14 dager etter forfalt innbetaling. Det skal sendes tre inkassovarsler før banken eller finansieringsforetaket vil sende saken videre til et inkassobyrå. Dette kan være en svært ubehagelig og dyr prosess for betaleren.

Betalingsanmerkning

Dersom inkassovarslene fortsatt står ubetalt, kan dette utvikle seg til en betalingsanmerkning. Denne vil bli notert i et kredittopplysningsregister. Dette svekker først og fremst din kredittscore og gjør det vanskelig å ta opp lån i Norge. Usikrede lån vil som oftest bli umulig. Det kan også forhindre deg fra å ta opp ulike abonnement, som telefonabonnement og strøm. Betalingsanmerkninger fjernes likevel etter hvert, så lenge du betaler tilbake det skyldige beløpet. Alle betalingsanmerkninger skal slettes så fort du har gjort opp for deg.

Fordeler og ulemper ved lån uten sikkerhet

Når det stilles høyere krav, medfølger det ofte også bedre og flere fordeler. Dersom du består kredittsjekken din har du mulighet til å søke om både forbrukslån og kredittkort. Disse kan ofte komme godt med i hverdagen, da denne ikke alltid er like forutsigbar. Slik får du muligheten til å få tilgang til penger dersom du ønsker å pusse opp badet eller dra på ferie. Kanskje det dukker opp uforutsette utgifter rett før lønningsdag. Det lønner seg med andre ord å ha god kontroll på økonomien av flere grunner.

Selv om du oppfyller kravene fra banken, innebærer også usikrede lån diverse ulemper. Med større risiko ønsker banken eller foretaket mer igjen fra deg som låntaker. Et lån med sikkerhet kan by på goder som lavere renter og lang nedbetalingstid. Uten å stille sikkerhet står du på den andre siden av denne fordelen. Denne typen lån er spesielt kjent for sine høye renter. Dersom du tidligere har hatt problemer med nedbetalinger til andre banker, kan banken sette høyere renter. Dette gjør de i stedet for å stille sikkerhet ved økonomisk tap.

Hvordan forbedre din kredittscore

En bestått kredittsjekk er det første steget til å få godkjent en søknad om lån. Etter at denne prosessen er gjennomført vil banken eller låneforetaket deretter se på din kredittscore. I land som USA og Australia har de fleste et tett forhold til sin kredittscore. I Norge vet de færreste unge voksne hva dette begrepet innebærer. Dersom du har høy kredittscore, kan du få bedre renter og betingelser på fremtidige lån. Det lønner seg dermed å holde styr på og å forbedre egen kredittscore.

Noen stikkord for forbedret kredittscore er stabilitet, høy inntekt, sparing og god betalingshistorikk ved tidligere lån. Det lønner seg å ha bodd på samme sted over lenger tid, gjerne med ektefelle. Inntekten bør også være stabil, og gjerne ha økt over tid. Sparing er et annet viktig punkt som viser banken at du ikke bruker mer enn du tjener. Det å ikke ha høy gjeld og god betalingshistorikk for eksisterende gjeld er også svært viktig. Du kan selv gjennomføre en kredittsjekk på nett for å se din poengsum.

Refinansiering

Dersom du har inkassovarsler eller betalingsanmerkninger, kan det lønne seg å få kontroll på nåværende lån før du søker et nytt. Enkelte tar opp nye lån når de sliter med gamle, men refinansiering kan være et bedre alternativ. Du kan eventuelt oppdage at du har en lav kredittscore og ønsker å forbedre denne. Noen har forbedret sin kredittscore, og ønsker å flytte over sine lån til en bank med bedre renter og betingelser. Både med og uten betalingsanmerkning registrert, kan refinansiering være et godt alternativ i slike situasjoner.

Refinansiering betyr å samle dine nåværende lån og flytte dem til samme bank. På denne måten får du én fast regning i måneden, i stedet for flere. Du betaler også kun renter og gebyrer til én aktør. Slik kan du motta flere gunstige fordeler, som ny nedbetalingstid og lavere rente. Refinansiering kan også bety å flytte over ett enkelt lån til en ny bank. Dette kan lønne seg dersom du har et dyrt lån, men har forbedret din kredittscore. Du kan finne flere bedre alternativer dersom du sammenligner nye avtaler.

Finn bedre tilbud

Dersom du ikke kvalifiserer for et lån betyr ikke dette slutten for deg. Se på hvorfor du ikke fikk innvilget din søknad. Dersom du ikke besto kredittsjekken, kan du søke om refinansiering og økonomisk hjelp. For å få innvilget ditt lån må du først gjøre opp for dine inkassovarsler og betalingsanmerkninger. Dersom du besto kredittsjekken, kan du vurdere å søke om et lavere lånebeløp. På nett finnes det mange sammenligningstjenester som kan hjelpe deg å finne gode lånetilbud. Disse tar dine ønsker og økonomiske situasjon i betraktning.

Oppsummering

Lån uten sikkerhet er et lån du kan bruke på hva du ønsker, uten at banken tar pant i eiendeler. Dette betyr også at banken ikke har noen sikkerhet dersom du ikke fullfører ditt avtalte lånebeløp. For å sikre seg bruker banker en kredittsjekk under søknadsprosessen. Dette for å se om du har aktive betalingsanmerkninger, da din søknad ofte blir avslått dersom du har anmerkninger. Denne skal slettes med én gang du har gjort opp for deg. Du kan ta ulike grep for å forbedre din økonomiske situasjon, som å refinansiere gjeld.