Slik søker du om forbrukslån på dagen med sikkerhet

Et lån med sikkerhet har mange fordeler mot et lån uten sikkerhet. Ved å stille sikkerhet til banken vil du få bedre lånevilkår i bytte. Banken tar lavere risiko på deg som kunde, når du stiller med pant.

Hva betyr det å stille med sikkerhet?

Når man stiller sikkerhet til lånet gir man banken pant i eiendeler. Dette gjør låneavtalen mye tryggere for banken. Om du skulle få problemer med å betale tilbake lånet kan banken kreve eiendelen tvangssolgt. Før det går så langt vil du få påminnelser om å betale og inkassovarsel.

Sikkerheten du gir til banken må være av en viss verdi. Ofte er kravet at det enten er like mye eller mer verdt enn beløpet du har lånt. Dette kan du stille som sikkerhet til banken:

  • Bolig eller fritidseiendom
  • Tomter til bolig eller skogsområder og lignende
  • Bil, MC, båt eller andre kjøretøy
  • Annet du har av verdi, så sant det foreligger en takst

Hvordan søker man om lån med sikkerhet?

For å søke om lån med sikkerhet må du velge dette alternativet når du søker. Du kan også ta kontakt med banken direkte. Når du stiller med sikkerhet må banken tinglyse eiendelen som pantsettes. Banken tar seg av denne prosessen, men du må betale tinglysningsgebyret. Det blir lagt til på lånebeløpet.

Utover dette er låneprosessen tilnærmet lik ved hvilket som helst annet lån. Du må oppgi de samme opplysningene om personalia, livssituasjon, inntekt og gjeld. Når du har fått innvilget lånet vil det ta noe lenger tid før det blir utbetalt. Dette kommer av at banken må få bekreftet at pantsettelsen er i orden før de kan utbetale lånet ditt.

Se også: https://www.forbrukslån.no/lån-på-dagen/

Kan man få forbrukslån på dagen med sikkerhet?

Lån med sikkerhet er mulig å få på dagen om du har dokumentene i orden. Banken trenger normalt en takstvurdering av eiendelen du ønsker å pantsette før lånet kan godkjennes. Om du allerede har dette og annen nødvendig informasjon tilgjengelig kan søknadsprosessen fullføres nokså raskt.

Det er derimot sjeldent at banken markedsfører et lån med sikkerhet som lån på dagen. Dette er fordi det stort sett tar lenger tid å behandle lånesøknaden. I noen tilfeller kan søknaden innvilges med forbehold om at opplysningene kan dokumenteres. Da vil det være mulig å få innvilget lån på dagen. Det vil derimot ta lenger tid før utbetalingen finner sted.

Hva slags forbrukslån kan man få utbetalt på dagen?

Det er ingen banker som kan garantere at du vil ha lånebeløpet ditt på konto samme dag. Selv om lånet i noen tilfeller blir utbetalt samme dag, vil det ta en til to virkedager før du har det på konto.

Lånetypene som vanligvis markedsføres som lån på dagen er smålån og mikrolån. Dette er begge forbrukslån uten sikkerhet. Fellesnevneren for disse lånene er at det er små lånebeløp. Begge har også kort nedbetalingstid og høye renter.

Et smålån er ofte lån inntil 50 000 kroner, noen ganger høyere. Mens et mikrolån vil være beløp fra 1 000 til 20 000 kroner. Rentene varierer i stor grad. Et smålån kan ha en rente på rundt 20 % til 30 %, og et mikrolån helt oppi 100 % til 300 %. Det er med andre ord vanskelig å finne forbrukslån lav rente om du ønsker utbetalingen på dagen.

Oppsummering

Det er mulig å få innvilget et lån med sikkerhet på dagen om du har dokumentene i orden. Vanligvis tar det lenger tid og banken garanterer sjeldent at det behandles på én dag. Uansett om du skulle få innvilget lånet på dagen vil du ikke få pengene på konto samme dag. Man må beregne en til to virkedager fra lånet er utbetalt til det står på konto.